Informasjonsskriv til ASF sine medlemmer ang. Seilsportsligaen 2016 : ASF
Meny ASF

Informasjonsskriv til ASF sine medlemmer ang. Seilsportsligaen 2016

Kategori: Seilsportligaen av den 14. March 2016

Gjennom seier i kvalifiseringsstevnet i Ålesund september 2015 kvalifiserte ASF seg til den øverste divisjonen (Eliteserien) av Seilsportsligaen (SSL) 2016. Sesongstart nærmer seg og under følger mer informasjon om ASF sin deltakelse i SSL 2016.

NSL_på_vei

Kort om SSL 2016:

Seilsportligaen vil være seilnorges nye satsingsområde for de kommende årene, og det er stor interesse og engasjement blant landets foreninger rundt dette. Ligaen deles inn i en Eliteserie og en 1. divisjon med 15 foreninger fordelt på hver av disse. Det vil fortsatt seiles i J70, som er en ypperlig klasse for formålet. Det vil være tilsammen fire eventer i 2016 som fordeles over to på våren og to på høsten.

De to kvalifiseringsrundene i 2015 ble store suksesser med høyt sportslig og kommersielt nivå. Gjennom NSF sitt samarbeid med SAP ble alle seilingene streamet live inkludert grafikk, intervjuer og kommentarer.

Terminliste 2016:

20-22 mai: Event 1, Oslo

17-19 juni: Event 2, Sandefjord

12-14 august: Event 3, Stavanger

2-4 september: Event 4, Ran/Askøy

For mer informasjon, se www.seilsportsliga.no

ASF sin deltakelse i SSL 2016

ASF vedtok på årsmøtet at vi ønsker en satsing med sportslig profil for 2016 sesongen, samt at Bjørn og Petter Mørland Pedersen vil bistå styret i å gjennomføre ASF sin deltakelse i SSL 2016 i tråd med årsmøtets vedtak.

Hovedmålsetning: Pallplassering i Eliteserien i SSL 2016

Delmål: Topp 5 plassering i hvert stevne

En pallplassering i SSL 2016 vil direkte eller indirekte kvalifisere ASF til Sailing Champions League Final i Porto Cervo gitt informasjonen som er tilgjengelig i skrivende stund.

Laget

Laget vil bestå av 4-6 personer. Om bord i båten vil det til enhver tid være 4 seilere, men SSL åpner for å ha med 2 reserve. Det er lov å rullere på seilere underveis. En av deltakerne må være under 22 år. For å nå ASF sin målsetning om en pallplass sammenlagt i Eliteserien 2016 er det nødvendig med kontinuitet og derfor er ASF sin intensjon å ha et mest mulig fast lag på 3 personer, samt en eller to personer under 22 år. Om det blir to personer under 22 kan de enten bytte på, eller én kan være reserve. Det er ikke sikkert at hele mannskapet kan alle regattaene, og det kan oppstå uforutsette hendelser som gjør at endringer på laget kan forekomme i løpet av sesongen, og at det er behov for flere seilere. Alle interesserte ASF-seilere oppfordres til å sende en søknad som inneholder en kort beskrivelse av seg selv samt motivasjonen for å seile SSL. Seilkunnskaper er selvsagt vesentlig, men egenskaper som pågangsmot, interesse, innsats- og lærevilje vil også bli sterkt vektlagt. Søknader kan sendes til bjornmorland@gmail.com innen 5.april. Det er en intensjon om å ha på plass laget straks etter U22-helgen (slutten av april).

U22 treningshelg

Det planlegges en egen treningshelg i april, fortrinnsvis for U22 seiler. Dette er en glimrende mulighet til å få et innblikk i kjølbåtseiling samt lære mye fra Norges beste kjølbåtseilere gjennom seiling på vannet og teori på land. Denne helgen er ment som et ledd i uttaket av U22seiler(e). Seilere over 22 år oppfordres også til å melde sin interesse, men om det skulle bli plassmangel prioriteres U22 seilere. For mer informasjon, se egen informasjonsskriv angående denne helgen.

Økonomi

ASF dekker alle kostnader i forbindelse med påmelding. I skrivende stund finnes det ingen midler til å dekke reisekostnader for deltakerne, men det er ASF sin intensjon at dette skal dekkes og vi jobber med å få inn sponsormidler til formålet. Om ASF ikke skulle lykkes med å få inn nok sponsormidler til å dekke reiseutgifter, må disse helt eller delvis dekkes av den enkelte seiler. Vi skjønner at dette kan medføre en betydelig kostnad for utøverne, og vi vil derfor så langt det er mulig, gi aktuelle utøvere løpende informasjon ang saken.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Bjørn eller Petter Mørland Pedersen per e-post eller telefon:

Bjørn: bjornmorland@gmail.com / 99021187

Petter: petter@morlandpedersen.com / 99693336

Mvh

ASF

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.