Meny ASF

Nye nettsider

Kategori: Administrasjon av den 18. January 2014

Arendals Seilforening har fått nye nettsider.  Hovedformålet med omleggingen har vært å få en mer moderne web-plattform, bedre tilpasset nye medieformater. Sider som er enklere å drifte, enklere å oppgradere, enklere å legge inn nye artikler og som har bedre integrasjon med andre sosiale medier.  Samtidig har det også vært viktig å ta vare på alle de gamle artiklene foreningens nyere historie fortsatt er lett tilgjengelig på nett. Konvertering av gamle sider medfører en del tilpasningsarbeid, samtidig som det gir føringer for den nye strukturen.  Det er lagt opp til at omleggingen til nye sider skjer ved årsskiftet, nå som aktiviteten i foreningen er liten

Alle artiklene nå er lagt over på ny plattform. Konverteringen har medført at noen av artiklene er blitt dublert.   Det jobbes det med å rydde opp i.  Det jobbes også med å få på plass linker til tidligere resultater. Så sidene er ikke komplette, og vil vel kanskje heller aldri bli det.  Men vi vurderer at de nye sidene likevel er klare for å tas i bruk, for kontinuerlige suppleringer, korrigeringer og forbedringer.  Det tas sikte på å gjennomføre brukerkurs i mars, slik at flere i undergruppene selv kan bidra med stoff til sidene og til at nettsiden blir en enda bedre og viktige informasjonskanal i foreningen.

Vinterhilsen fra Eivind Berg og Johan Nyland

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.