Meny ASF

Velkommen til gruppemøte for BB-11 17.02.20 kl 19

Kategori: BB11 av den 3. februar 2022

Styret i BB11 gruppa har de siste årene lagt ned et betydelig arbeid i å dokumentere og strukturere vår drift av BB11 gruppa.

Målet med gruppemøte er at medlemmer kan komme med synspunkter på Handlingsplan, Veiledningsdokumenter, Terminliste og Seilingsbestemmelser. Gruppas syn vil bli notert og drøftet av styret.
 
Saker til drøfting som sendes til Trude Eliassen på mail trudeliassen@gmail.com innen onsdag 9/2 kl 12 vil bli prioritert, øvrige saker vil bli behandlet i den rekkefølge de mottas på møtet under gjennomgang av dagsorden. Forhånds innmeldte saker vil bli prioritert.
 
Møtet starter 17.02.2022 kl 1900 – 2100
Møtested: Raet Kystlag sitt lokale for å holde «meteren»
Adressen er: Kystveien 118, Arendal
 
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig 1 uke før det årlige gruppemøte.
 
Vær aktiv på møtet og vær med på å forme BB11 gruppa.
Mvh 
BB11 gruppa ASF
v/  Styremedlem Sigurd Phil, Bent Vale, Trude Eliassen, Bjørn Olav Nor Buset, 
Varamedlem Ove Jarl Andersen
Leder Roger Haugen

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.