Meny ASF

Atletica


Som klubbmedlem i en av klubbene i Aust-Agder Seilkrets får du et spesielt godt tilbud ved trening hos Atletica.  Tilbudet gir deg rett til å fryse medlemskapet tre måneder i året. Husk også at husstandsmedlemmer kan trene for rabattert måneds pris, men da må innmelding foretas i åpningstiden til Atletica. Aust-Agder Seilkrets er en av eierne til Atletica.

Innmelding kan du gjøre her: Atletica