Meny ASF

Båtansvarlige Expresser sommer


 

Det ligger mye arbeid bak at du kan bruke en Express, Husk det!

Når du kan gå ombord i en Express, så ligger det masse arbeid, tid og penger bak at vi kan ha denne flotte aktivteten. Først og fremst må vi takke Gjensidige stilftelsen som har gjort innkjøp og drift av båter mulig for oss, uten den støtten hadde vi ikke fått dette til. Men vi er også avhengige av veldig mange frivillige som bidrar til vedlikehold om vinteren, og ettersyn om sommeren. De som har ansvar for båtene om sommeren finner du på listen under.

Båtansvarliges oppgaver

Båtansvarliges oppgave er å sjekke minst en gang i uken at båtene er teknisk god stand, samt å gå gjennom sjekklisten du finner nedenfor minst en gang per uke. Det er båtansvarlig sin oppgave å utbedre feil og mangler. Trenger du råd eller veiledning kan du kontakte de som har overordnet ansvar for båtene sommerstid (teknisk ansvarlig sommerstid) ,se nedenfor.

 • Sjekk at båten er ren utvendig
 • Sjekk at båten er ren innvendig
 • Sjekk vant og stag
 • Sjekk strekkfisker
 • Sjekk splinter til bolter
 • Sjekk, vinsjer, blokker, cleats, avlastere
 • Sjekk stack pack og lazy jacks
 • Sjekk storseil, genoa og spinnaker
 • Sjekk spinnakerbom
 • Sjekk lanternene (løse lanterner ligger i båten, går på batteri)
 • Sjekk fortøyningstau på brygge
 • Sett spring på båten om nødvendig
 • Sjekk at motoren er full med bensin
 • Sjekk at dødmannsknapp er på plass
 • Sjekk at puter står oppstilt langs skrog
 • Sjekk at det er seks vester om bord
 • Sjekk at det er fire kulefendere om bord
 • Sjekk at det er fire fortøyningstau om bord for turbruk
 • Sjekk at det er dregg ombord
 • Sjekke at båten ligger godt fortøyd
 • Sjekke at ingen fall henger løst og slår
 • Sjekk at det er verktøyskrin (boks) på lass i båten
 • Sjekk at det er komplett førstehjelpsskrin i båten
 • Sjekke at motor er løftet opp
 • Sjekke at ekstra bensinkanne er minst halvfull
 • Sjekk primært alt, denne listen er ment som hjelp

Dersom du som båtansvarlig finner mangler her, så rett det som kan rettes på stedet og kontakt teknisk ansvarlig for å finne løsning på problemer du er usikker på.  Teknisk ansvarlig er oppgitt nedenfor.


Teknisk ansvarlig går gjennom mer omfattende liste og påser at denne er komplett. Listen finner du her


Er det mangler ved båten?

Dersom det er mangler ved en av båtene, eller det er noe du ønsker å melde inn, ta kontakt med ansvarlig for den båten det gjelder.

Din tilbakemelding kan være viktig for seilopplevelsen til neste bruker, så ta ansvar og meld inn om du har noe på hjertet.

 

Teknisk ansvarlig båtene sommerstid. 

Vi har to person som har det overordnede ansvaret for at båtene er i orden og fungerer som de skal. Det er ikke vedkommedes oppgave å ordne feil på alle båter, men å holde et overordnet tilsyn, samt engasjere de ansvarlige på aktuell båt ved mangler. Teknisk ansvarlig kan kontaktes av båtansvarlige, eller brukere dersom den båtansvarlige på listen nedenfor ikke responderer.

 

Teknisk ansvarlig (overordnet ansvar) alle båter:

Kontakt teknisk ansvarlig i rekkefølgen under:

1 Mika Tapani Leppänen tlf. 413 94 750

2 Terje Dyvi tlf. 970 68 788 

Båtansvarlige hver enkelt båt:

Båt 1 
Geir Skjæveland tlf. 917 88 599

Båt 2 
Mika Tapani Leppänen tlf. 413 94 750
Steinar Aspenes tlf. 936 16 419

Båt 3 
Kari Steller tlf. 980 94 387
Anne Kjøge tlf. 920 97 668

Båt 4 
Kari Eidarson tlf. 992 71 738

Båt 5 
Mangler ansvarlig (ta gjerne kontakt om du ønsker jobben)

Båt 6 
Kristian Rosén Sæthre tlf. 411 23 696