Meny ASF

Nødstilfeller / HMS


HMS VED UØNSKEDE SITUASJONER
Dersom det skulle oppstå en hendelse av type MoB/kullseiling/kollisjon e.l. forventes at deltagerne yter hjelp etter beste evne og utviser sunn fornuft som de ellers ville gjort på sjø eller land, men husk følgende prioriterte handlinger som første og nærmeste hjelper:

  • Livreddende innsats
  • Varsle arrangørene på ‘land’ for aktivisering av jolle
  • Vurder behov for å tilkalle ekstern hjelp via 110/112/113/120
  • Ikke gå i veien for hverandre (hjelpeapparatet)