Meny ASF

Om Maritim Mestring

På denne siden vil vi gjerne gi deg et enkelt helhetlig bilde av driften til Maritim Mestring. Ønsker du ytterligere informasjon om hver enkelt aktivitet kan lese mer under menyen «Våre aktiviteter», eller klikke på linken for den aktiviteten du ønsker å vite mer om.  

Historikk

MM har sitt utspring i et prosjekt med tildeling av midler fra Gjensidigestiftelsen, og hadde sin oppstart i 2017. Målet med prosjektet er å drive opplæring i Maritim Mestring for ungdom og voksne. Dette ivaretas i dag gjennom faste opplegg for skoleseiling, turseiling og kurs, samt at vi har et felles vinteropplag hvor seniorer møtes fast innendørs en gang i uken gjennom hele vinterhalvåret for å ivareta båtene, og gjøre de klare til neste sesong.Maritim Mestring er en helårsaktivitet og består av følgende

 

Seiling med skoleklasser
Oppstart mai, foregår på dagtid. Fremmøte Kittelsbukt Arendal. Les mer herSeilkurs for damer.
Oppstart første tirsdag i mai, varer ut måneden. Møtes en gang i uken på tirsdager. Fremmøte Kittelsbukt Arendal. Les mer her

 

Turseiling damer.
Oppstart etter nybegynnerkurs. Seilingen starter første tirsdag i juni . Møtes en gang i uken frem til avsluttning første tirsdag i september. Fremmøte Kittelsbukt Arendal. Les mer her

 

Seilkurs Mix (damer og herrer).
Oppstart første mandag i mai, varer ut måneden. Møtes en gang i uken på mandager. Fremmøte Kittelsbukt Arendal. Les mer her

 

Turseiling Mix (damer og herrer).
Oppstart etter nybegynnerkurs. Seiling starter første mandag i juni. Møtes en gang i uken frem til avsluttning første mandag i september. Fremmøte Kittelsbukt Arendal. Les mer her

 

Onsdagsseilas med undergruppen «Tur og Hav»
Oppstart mai, foregår på onsdager. Fremmøte Kittelsbukt Arendal. Les mer her

 

Samlet vinteropplag.
Foregår hele høst og vintersesong med fast samling på onsdager fra kl. 10-14, og felles pause kl. 1200. Fremmøte Seilforeningens opplagsplass Moland Havn. Les mer herFelles klubbmesterskap for hele ASF.
Maritim Mestring ønsker at Expressene skal bli brukt av alle medlemmer i ASF, og arrangerer i sammarbeid med resten av foreningen et årlig klubbmesterskap hvor alle seiler samme båter. klubbmesterskapet foregår ved Seilerhytta Les mer herFelles brygge
Maritim Mestring har alle sine Expreser samlet på felles brygge i Kittelsbukt Arendal. Her ligger også forenings flåte av BB11. Brygga i Kittelsbukt er utgangspunktet for all aktivtet på sjøen, så som seilkurs, skoleseiling, turseiling og regata. Les mer her

Båtklasser vi disponerer i Maritim Mestring

Albin Express
Prosjektet kjøpte 6 Albin Express til opplæring, men båtene kan også brukes til regattaseiling. Dette er båter på 25,5 fot med plass til ca. fem seilere. Les mer her


A-joller

Fra og med 2023 disponerer og drifter MM også 3 stk. A-joller (1-Kronan). Jollen er 3 meter lang. Jollen kan ros, eller kjøres med maks. 2 hk motor, og er sett på som en begynnerjolle for 1-2 personer. Les mer her

 

Mål

  • MM ønsker å følge Arendal Seilforenings visjon for 2020-2025 som sier: ASF skal gjennom å legge forholdene til rette for at alle med interesse for seiling/båtliv tilbys mulighet til å utøve en idrett i sunne former, samt utvikle en livslang seil-/båtlivglede. Seiling skal være en åpen og inkluderende idrett med
    felleskap og ansvar. Seiling/Båtliv skal i seg selv være bærekraftig og gjennom engasjement bidra til et renere miljø.»

  • MM ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til økt aktivitet, rekrutering og trygg økonomi i ASF, og dens ulike undergrupper. MM ønsker å være et springbrett til foreningens øvrige undergrupper og aktiviteter, samt bygge opp en stamme i MM som har ressurser til å drifte gruppen.
  • MM ønsker å være et miljø hvor vi vi snakker godt om og med hverandre. Slik at vi kan: «skape gode opplevelser gjennom «Vennskap, Seiling og Maritim Mestring»

  • MM ønsker å være en inkluderende gruppe som tilbyr seiling til alle som melder sin interesse, uavhengig av alder, funksjonsnivå og kjønn.

  • MM ønsker å drive med aktiviteter på land og sjø, for å nå vårt mål om stor aktivitet.

  • MM ønsker å drive opplæring i seiling og sikkerhet på sjøen.

  • MM er ikke er et solo prosjekt, men en del av ASF, hvor vi i felleskap skal legge opp til aktiviteter og inntekter som tjener vår forening til det beste. Dette bør skje i nært samarbeid med styret i ASF og foreningens øvrige undergrupper. Det er et klart mål at MM skal komme til nytte for alle medlemmer i ASF, og rekruttere til alle undergrupper i vår forening under mottoet «Vennskap, Seiling og Maritim Mestring».