Meny ASF

Om Maritim Mestring

Maritim Mestrings opprinnelse 
MM har sitt utspring i et prosjekt med tildeling av midler fra Gjensidigestiftelsen. I utgangspunktet var prosjektperioden satt fra 1/1-2017 til 31/12-2019. Foreningen har ønsker å fortsette arbeidet med grunnlag i gjenværende midler, samt de midler som i fremtiden kan skaffes gjennom drift


Båtklasser
Prosjektet kjøpte 6 Albin Express til opplæring, men båtene kan også brukes til regattaseiling. Dette er båter på 27 fot med plass til ca. fem seilere. Fra og med 2023 disponerer og drifter MM også 3 stk. A-joller (1-Kronan). Jollen er 3 meter lang og 1,3 meter bred, veier 53 kg og har et 4,2 m² stort storseil, eller spilet torseil (5,2 m²), og fokk (1 m²). Jollen kan ros, slepes eller kjøres med maks. 2 hk motor, og er sett på som en begynnerjolle for 1-2 personer, blant annet fordi den regnes som enkel og sikker å seile. Disse er tenkt brukt til utlån, samt arrangementer med barn og ungdom.Mål
MM ønsker å følge Arendal Seilforenings visjon for 2020-2025 som sier: ASF skal gjennom å legge forholdene til rette for at alle med interesse for seiling/båtliv tilbys mulighet til å utøve en idrett i sunne former, samt utvikle en livslang seil-/båtlivglede. Seiling skal være en åpen og inkluderende idrett med
felleskap og ansvar. Seiling/Båtliv skal i seg selv være bærekraftig og gjennom engasjement bidra til et renere miljø.»

MM ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til økt aktivitet, rekrutering og trygg økonomi i ASF og dens ulike undergrupper. MM ønsker å være et springbrett til foreningens øvrige undergrupper og aktiviteter, samt bygge opp en stamme i MM som har ressurser til å drifte gruppen.

MM ønsker å være et miljø hvor vi vi snakker godt om og med hverandre. Slik at vi kan: «skape gode opplevelser gjennom Vennskap, Seiling og Maritim Mestring»

MM ønsker å være en inkluderende gruppe som tilbyr seiling til alle som melder sin interesse, uavhengig av alder, funksjonsnivå og kjønn.

MM ønsker å drive med aktiviteter på land og sjø, for å nå vårt mål om stor aktivitet.

MM ønsker å drive opplæring i seiling og sikkerhet på sjøen.

MM er ikke er et solo prosjekt, men en del av ASF, hvor vi i felleskap skal legge opp til aktiviteter og inntekter som tjener vår forening til det beste. Dette bør skje i nært samarbeid med styret i ASF og foreningens øvrige undergrupper. Det er et klart mål at MM skal komme til nytte for alle medlemmer i ASF, og rekruttere til alle undergrupper i vår forening under mottoet «Vennskap, Seiling og Maritim Mestring».