Meny ASF

Skjema, rutiner og instrukser


Økonomi

Økonomireglement (15.06.2015)
Utleggsskjema til regnskap (Word) (PDF)

Reisestøtte

Regler for reisestøtte (13.06.2006)
Mal for søknad om reisestøtte

Seilerhytta

Leiekontrakt