Meny ASF

Oppgaver regattaansvarlig

Oppgaver for regattaansvarlig før under og etter seilaser

Regattaansvarlige må sette seg inn i alt som vedrører oppgavene og prosedyrene rundt det å arrangere en torsdagsregatta. Dersom regattaansvarlige er usikre på hvordan noen av oppgavene skal løses må de kontakte regattasjefen Pierre Jean Nedergaard, eller Eivind Berg dersom Pierre er bortreist. Regattaansvarlige må på forhånd forsikre seg om at de er godt kjent med startprosedyrer, bøyebåt, banelegging, gjennomføring av regatta og avvikling av pause. Oppgaven som regattaansvarlige er krevende og er beregnet for og satt opp for to personer i terminlisten. Noen eiere er ikke oppført med fast mannskap. De må selv ordne med hjelp, og påse at det er to personer til å løse oppgavene. Det skal alltid være to personer som arrangerer regatta.

Før seilas

 • Regattaansvarlig må stille på brygga for å legge bane senest kl. 1630.
 • Hente alt regattautstyr.
 • Sette opp Beach flagg på brygger i byen.
 • Legge bane.
 • Ha regattabanen klar til fastsatt regattatid kl. 1755
 • Ta bilder

Under seilas

 • Starte og gjennomføre 4 seilaser dersom forholdene tillater det.
 • Notere resultater.
 • Ta bilder.

Under pause

 • Hjelpe båter inn til bryggen før pause.
 • Servere brus, kaffe og kake i pausen etter at alle båter er fortøyd.
 • Hjelpe båter ut fra bryggen etter pause.
 • Ta bilder.

Etter seilas

 • Regattaansvarlig skal være behjelpelig med slep til felles brygge umiddelbart etter siste seilas dersom forholdene tilsier dette. Bøyer og regatta utstyr skal først tas opp når alle er inne ved brygge, eller har fått tilbud om slep.
 • Levere resultater til Anett Eidesund, anett.eidesund@gmail.com tlf: 932 31 153.
 • Tilse at eventuelle protester blir behandlet.
 • Sette på plass alt brukt utstyr, og informere regattasjefen (Pierre) dersom der er noen mangler/ødelagt utstyr
 • Lage en liten mail som sendes til seilerne med bilder fra seilasene innen påfølgende søndag (ca. 10 bilder med litt tekst)

 

 

BANENS LENGDE OG PLASSERING
Banens lengde skal avpasses slik at det kan avvikles tre regattaer. Dersom forholdene krever det må seilasen avkortes. Hver regatta har en maksimaltid på en time. Regattaansvarlig må legge start, målgang og bane der det til enhver tid er best forhold. Om nødvendig startes alle seilaser fra båt, eller land / brygge annet sted. Nb Knubben brukes kun som utgangspunkt for regatta dersom dette gir optimale baneforhold under de rådende vindforhold. Andre områder i Galtesund, Tromøysund og byfjorden skal prioriteres dersom vindforholdene er bedre der. Banen legges om nødvendig om fra seilas til seilas for å oppnå akseptable forhold.

 

SEILINGSBESTEMMELSER
Regattaansvarlige må gjøre seg kjent med seilingsbestemmelsene og påse at regattaen avvikles i samsvar med disse

 

BYTTING AV REGATTAASNVAR
Regattaansvarlige må selv ordne med bytting dersom ikke oppsatt dato passer. Ta kontakt med Pierre Jean Nedergaard, eller Eivind Berg om Pierre er bortreist.

 

LEGGING AV BANE
Regattaansvarlige kan låne båt av ASF for legging av bane. Ta kontakt med Pierre Jean Nedergaard, eller Eivind Berg om Pierre er bortreist. 

 • Det skal alltid være to bøyer på startlinjen (start skal aldri være mellom land og bøye)
 • Det skal være minimum 20 meter fra land til nærmeste startbøye
 • Banen skal ikke være lengre enn at en runde greit gjennomføres på maks 30 min.

 

SEILERE SOM IKKE SKAL VÆRE MED I ÅRETS CUP
Dersom oppførte regattaansvarlige ikke regner med å sjøsette sin BB-11 inneværende sesong, og av denne grunn ønsker å avstå fra regattaseiling i regi av BB11 gruppa med påfølgende arrangør ansvar, må vedkommende umiddelbart gi tilbakemelding til Pierre Jean Nedergaard, eller Eivind Berg om Pierre er bortreist.


PAUSE

 • Knubben skal fortrinnsvis brukes til pause, men dersom forholdene og arrangørsted tilsier det, holdes pausen et annet egnet sted hvor alle kan legge enkelt til.
 • Pause avholdes etter tre tellende regattaer med en varighet av 30min, f.o.m. siste båt i mål t.o.m. varselsignal.
 • Seilingen er kveldens sentrale mål og skal alltid prioriteres fremfor pause Er det ikke avviklet tre seilaser før kl. 19:45 tas pause på felles brygge etter fire seilaser, eller etter endt tidsfrist for start av nye seilaser.

REGATTA USTYR
Utstyr hentes på Gjestehavna. Ta kontakt Pierre Jean Nedergaard om det er noen spørsmål, eller Eivind Berg om Pierre er bortreist. NB det kreves nøkkel til jolle og regattautstyr.

 

 

SPØRSMÅL ANGÅENDE REGATTA ARRANGERING

Ved spørsmål angående regattaene kontaktes:

Pierre Jean Nedergaard på 90038460, eller Eivind Berg på 48274380 om Pierre er bortreist.