Meny ASF

Knøtteklubb avlyses pga liten oppslutning

Kategori: Pinseleir av den 3. June 2014

Det er god oppslutning om Pinseleiren i alle klasser utenom Knøtteklubben.  Det er kun påmeldt tre “knøtter” og vi ser oss derfor nødt til å avlyse knøtteklubben. Vi håper ikke dette skaper store problemer og skuffelser for de tre påmeldte og deres familier, som vil bli kontaktet direkte.  Alla andre klasser vil bli gjennomført som planlagt og vi ønsker velkommen til årets Pinseleir.

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.