fbpx
Meny ASF

Oppgaver regattaansvarlig

Kjære regattaansvarlige

Hei, nå er det snart torsdag igjen, og denne gangen er det deres tur til å være arrangør for BB11 gruppa (se tidligere utsendt terminliste). Vennligst bekreft at dere har mottatt og lest denne mail, og er klare for oppgaven.


Ta dine medseilere på alvor
Ikke slurv med denne oppgaven. Les alt i denne mail, seilingsbestemmelser og startprosedyrer. Ikke la mange seilere som har gledet seg til en fin kveld ende opp med en middelmådig kveld fordi du ikke tok deg tid til å forberede deg skikkelig. Ikke kom opp med dine egne private løsninger. Det ligger mange års erfaring bak dagens rutiner. Ring Anett eller Bent om dere lurer på den minste ting.


Deres oppgaver
Regattaansvarlige må sette seg inn i alt som vedrører oppgavene og prosedyrene rundt det å arrangere en torsdagsregatta. Noen eiere er ikke oppført med fast mannskap. De må selv ordne med hjelp, og påse at det er to personer til å løse oppgavene. Det skal alltid være to personer som arrangerer regatta.


DETTE ER TING SOM OFTE GÅR FEIL

 • Forsikre dere om at dere kan startprosedyrer, og vet når et løp skal avkortes (se seilingsbestemmelser og info under)
 • Forsikre dere om at dere vet hvordan banen skal legges og se ut.
 • Forsikre dere om at banen alltid legges der det er best forhold, les mer under
 • Lag en lang startlinje, og påse at det er minimum 20 meter mellom land og første startbøye
 • Sjekke at dere vet hvordan det automatiske starthornet virker og stilles inn.
 • Sjekke at dere vet hvordan bøyer, tau og moringer er ment å brukes.
 • Ta bilde av resultater og send disse til Anett torsdag kveld
 • Ta mange gode bilder torsdag kveld

 

DERE HAR FØLGENDE OPPGAVER TORSDAG

Før seilas torsdag

 • Ta med regattaboks
 • Ta med kaffe, brus, pappbeger og noe å bite i til seilerne
 • Stille på brygga for å legge bane senest kl. 1630, 1600 anbefales da det lett blir snaut med tid
 • Ha regattabanen klar til fastsatt regattatid kl. 1755
 • Ta bilder. Bruk digitalt kamera som du selv tar med, eller bruk i nøden kamera som ligger i regattaboks. NB ikke ta bilder med mobil.

 

Under seilas

 • Starte og gjennomføre 4 seilaser dersom forholdene tillater det.
 • Notere resultater og start tidspunkt for hver seilas
 • Ta bilder (NB ikke med mobil, bruk eget digitalt kamera)

 

Under pause

 • Hjelpe båter inn til bryggen før pause.
 • Servere brus, kaffe og kake i pausen etter at alle båter er fortøyd.
 • Hjelpe båter ut fra bryggen etter pause.
 • Ta bilder (NB ikke med mobil, bruk eget digitalt kamera)

 

 Torsdag kveld etter seilas

 • Regattaansvarlige skal være behjelpelig med slep til felles brygge umiddelbart etter siste seilas dersom forholdene tilsier dette. Bøyer og regatta utstyr skal først tas opp når alle er inne ved brygge, eller har fått tilbud om slep.
 • Levere resultater til Anett Eidesund anett.eidesund@gmail.com tlf: 932 31 153 torsdag kveld. Det holder å ta et bilde av resultatene og sende på mail eller MMS.
 • Tilse at eventuelle protester blir behandlet.
 • Sette på plass alt brukt utstyr, og informere regattasjefen (Bent Halvard Vale bent.vale@gmail.com
  918 93 234) dersom der er noen mangler/ødelagt utstyr.
 • Lås regattajolle til brygge, ta ut bunnplugg og lås denne til hengelåsen på bensinluken, balanser båten med moringene så selvlensingen på båten kan fungere.
 • Levere alle bilder som er tatt (min 50 stk.) til Anett Eidesund eidesund@gmail.com tlf: 932 31 153. torsdag kveld. Bildene leveres ved at man tar ut minnebrikken fra kamera og gir denne til en av ovenfor nevnte personer.

 

 Innen fredag kveld

 • Lage et lite referat med tekst fra kvelden. Dette sendes til Anett Eidesund eidesund@gmail.com tlf: 932 31 153 innen påfølgende fredag kveld. Referatet inneholder litt om vær og vind, hvor mange fremmøtte, hvor banen ble lagt, hvem som var ansvarlige, og andre opplysninger som for eksempel. nye seilere, spesielle hendelser osv.

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM DET Å ARRANGERE

Bøyebåt

 • Ligger fortøyd ved BB11 brygga (bensin og olje er på plass og klart)
 • Nøkkel til bøyebåt ligger i startboks (grå aluminiumsboks som hentes i BB11 hallen)
 • Bensintank til bøyebåt står i båten (denne er fylt opp med bensin)
 • Nøkkel til luke i båten hvor du finner bensintanken ligger i startboks
 • Dødmannsknapp til motor ligger i startboks
 • Lanterne ligger i startboks
 • Sjekke at dere vet hvordan proppen til selvlensing festes (propp som skal hindre vann i båt når det kjøres)

 

Start og bruk av motor

 • Sett i dødmannsknappen
 • Motoren løftes opp og ned ved å presse /løfte liten sort spake som er plassert helt foran under motordeksel. Løft motoren samtidig som spaken presses
 • Bensinslange festes foran under motordeksel
 • Sett motoren i fri når den startes
 • Husk å pumpe bensin inn i motor fra pumpe på bensinslange

 

Nøkler og dødmannsknapp til bøyebåt

 • Nøkler og dødmannsknapp til GH 14 (bøyebåt) ligger i Regattaboksen som hentes i BB11 hallen

 

Regattaboks (grå aluminiumsboks hentes i BB11 hallen og har følgende utstyr)

 • Batteri drevet starthorn med automatisk nedtelling
 • Batteridrevet starthorn for manuell starting
 • Regatta mappe med alle nødvendige dokumenter
 • Penner
 • Reserve starthorn (manuell blåse)
 • Startklokke
 • Vindexs montert på skive med kompass (for peiling av bane)
 • Vindmåler
 • Kamera med lader og ekstra batteri
 • Nøkkel til hengelås båt og bensintank
 • Dødmannsknapp
 • Lanterne som festes med magnet på motorlokk

 

Bøyer, tauverk, moringer, flagg og stativ

 • Bøyer ligger i bøyebåt
 • Tauverk ligger i bøyebåt. 3 bøtter med tre ulike lengder av tau: hvitt 15m, grønt 30m og blått 55m
 • Moringer ligger i bøyebåt
 • Flagg ligger i bøyebåt
 • Stativ til flagg ligger i bøyebåt

 

Legging av bane, dens lengde og plassering

 • Banens lengde skal avpasses slik at det kan avvikles fire regattaer. Dersom forholdene krever det må seilasen avkortes. (se seilingsbestemmelsene)
 • Det skal alltid være to bøyer på startlinjen (start skal aldri være mellom land og bøye)
 • Det skal være minimum 20 meter fra land til nærmeste startbøye
 • Legg lang startlinje og gjerne litt le favorisert, så vi får spredning på linja.
 • Hver regatta har en maksimaltid på en time. Seilaser som har to runder, avkortes til en runde dersom første båt ikke har nådd første lensemerke innen 15 min fra start.
 • Regattaansvarlig må legge start, målgang og bane der det til enhver tid er best forhold. Om nødvendig startes alle seilaser fra båt, eller land / brygge annet sted.
 • Knubben brukes kun som utgangspunkt for regatta dersom dette gir optimal bane under de rådende vindforhold. Andre områder i Galtesund, Tromøysund og byfjorden skal prioriteres dersom vindforholdene er bedre der.
 • Ved dreininger på mindre enn 30 grader prioriteres det å starte seilaser fremfor å legge om banen, bruk om nødvendig kompass og vindex.

 

Tid per seilas

 • Når det seiles 1 runde er det et mål at regattaen tar ca. 15 min fra start har gått til første båt i mål
 • Når det seiles 2 runder er det et mål at regattaen tar ca. 30 min fra start har gått til første båt i mål
 • Maksimaltid på alle seilaser er 60 min.

Avkortning av seilas

 • Avkortning av seilaser:
  • Avkortning av seilas med 1 runde:
   – Dersom første båt ikke har nådd kryssmerket innen 30 min blir det målgang på lens
  • Avkortning av seilas med 2 runder:
   – Dersom første båt ikke har nådd kryssmerket innen 30 min avkortes seilasen med målgang på lens.

   – Dersom første båt ikke har nådd lensemerket innen 15 min avkortes seilasen til 1 runde med målgang på kryss.

   – Dersom første båt ikke har nådd kryssmerket på runde 2 innen 30 min avkortes seilasen med målgang på lens.

 

Signalet gis før, eller i det første båt runder, eller er i ferd med å runde merket. Signal gis med at flagg «S» settes opp sammen med 2 lydsignaler fra startlinjen.

 

Pause

 • Knubben skal fortrinnsvis brukes til pause, men dersom forholdene og arrangørsted tilsier det, holdes pausen et annet egnet sted hvor alle kan legge enkelt til.
 • Pause avholdes etter tre tellende regattaer.
 • Seilingen er kveldens sentrale mål og skal alltid prioriteres fremfor pause. Er det ikke avviklet tre seilaser før kl. 19:40 tas pause på felles brygge etter fire seilaser, eller etter endt tidsfrist for start av nye seilaser.

Fotografering

BB11 gruppa anser det som viktig at det tas mange og gode bilder hver torsdag. Det er ønskelig at det tas minimum 50 digitale bilder hvor man får med alle som deltar på bildene. Bildene må tas med digitalt kamera, NB. ikke med mobilkamera. Dersom ingen av de regattaansvarlige disponerer eget digitalt kamera ligger det et reservekamera i regattaboksen.

 

Seilingsbestemmelser

Regattaansvarlige må gjøre seg kjent med seilingsbestemmelsene og påse at regattaen avvikles i samsvar med disse.

 

Bytting av regatta ansvar

Regattaansvarlige må selv ordne med bytting dersom ikke oppsatt dato passer. Informer Anett og Bent om byttingen.

 

Følgene dokumenter er vedlagt i denne mail:

 • Seilingsbestemmelser (ligger også i regattaboks)
 • Startprosedyre (ligger også i regattaboks)

 

Ved spørsmål angående regatta arrangering

Kontakt:
Bent Vale 

bent.vale@gmail.com
918 93 234