fbpx
Meny ASF

Samlet vinteropplag BB11

BB11 gruppa har seiling og regatta som sin hovedinteresse og samlende element. Men som kjent, Norge ligger langt nord, og sommeren er kort. Dette er naturligvis en utfordring for oss som er glad i seiling. Vi får noen få hektiske måneder på sjøen, og så pakkes båten ofte ned under en presenning. Det er synd på så mange måter. For de av oss som trives godt sammen med våre seilervenner, er sesongen plutselig over, og vi går alle til vårt, uten noen videre kontakt gjennom vinteren. Trebåter blir stående ute under tøffe forhold, og våren blir kort og hektisk.
Vel slik kunne det har vært, men ikke for oss. BB11 gruppa har siden 1997 stått samlet innendørs. Båter og vennskap har blitt pleiet, og miljøet har vokst seg sterkt og godt.

Ønsker du mer generell informasjon om BB11 gruppa? Les mer her

Bli kjent med vår vinteraktivitet
På denne siden ønsker vi å presentere våre lokaliteter og aktiviteter fra båtene heises på land til de sjøsettes. BB11 gruppa tar ikke vinterferie, Vår aktivitet går hver torsdag gjennom hele året, kun avbrutt av høytider.

Seilsesongen er over og båtene skal på land
Rundt 15 september, ca. en uke etter det årlige Klubbmesterskapet løftes alle BB11’ene på land. Og plasseres i vår felles opplagshall som ligger ved vannet mellom Krøgenes og Salterød. Med en kranbil, god planlegging og mange villige sjeler, får vi vasket og plassert alle båtene i løpet av en kveld.

029

Master tas ned, og båtene gjøres klare for vinterlagring

044

Første båt tas opp

P1000461

Båtene er på vei inn i hallen. Alle BB11’ene har standard krybbe som tar minimalt med plass og kan brukes til transport ved regatta

DSC_0101

Båtene er på plass i hallen, og vintersesongen kan starte. Bakerst i hallen hvor det lyser i vinduene skimtes lakkbua

Opplagshallen
BB11 gruppa leier og disponerer ca. 600kvm. innendørs opplagsareal. Her har vi samlet 30 BB11’ere. Hallen er godt belyst med egne strømuttak til hver båt, stor god arbeidsbenk med fastmonterte maskiner for trearbeid, egen lakkbu for master, bommer og annet løsøre, eget oppbevaringsrom for BB11 gruppas regatta og arrangementsutstyr, systue for reparasjoner og sying av utstyr, samt ca. 50kvm. ledig arbeidsareal for jobbing på master, bommer og annet løsøre.

DSC_0515

Her ses deler av opplagshallen med master i taket og lakkbu med vinduer opp til venstre. Båten som restaureres seiles nå av Erik Steller

DSC_0099

Erik Dunseth, Erik Christiansen og Bjørn Sti tar jeg en pause på systua. Bakerst i bildet ses porten hvor båtene tas inn

Mesanin
Lakking og småjobber på master, bommer og annet utstyr er en del av vinteraktiviteten. For å utvide arealet i hallen bygget vi i 2012 en mesanin på ca. 25kvm. Denne ligger ved siden av lakkbua og er således velegnet for litt småpussing mellom lakkstrøk, eller en liten pause.

_DSC0235

Pause på systua. I bakgrunnen ses inngangen til lakkbua

_DSC0016

Kari i julestemning under mesaninen. Her har vi ca. 25 kvm. til pussing av master, bommer og annet utstyr

Arbeidsbenken
Under lakkbua har vi en stor og god arbeidsbenk med forskjellig fastmontert verktøy. Benken brukes flittig del pussing, reparasjoner og laging av nye deler. Benken er ca. 8m lang og 70cm dyp.

DSC_0213

Arbeidsbenken brukes flittig . Taket over benken er gulvet til lakkbua

_DSC0158

Tore Tuft bruker arbeidsbenken til å lage nye deler til kjølen

Lakkbua
Et populært tiltak i BB11 hallen er lakkbua. Den fikk vi byget høsten 2012, og brukes nå flittig til lakking av master, bommer og andre deler til BB11.

DSC_0239

Jan Løschbrandt og Duncan Hubbard setter på plass siste bord på lakkbua høsten 2012

_DSC0202

Erik Steller lakker innredning til sin BB11 i lakkbua

Lagerrom
høsten 2014 kom siste tilskudd til BB11 hallen på plass, eget lagerrom for BB11 gruppas regatta og arrangementsutstyr

Bua 27.11.2014.jpg XII

Erik Dunseth ferdigstiller lagerrommet

Pausebua
Pausebua er en meget sentral og viktig del av vinteraktiviteten til BB11 gruppa. Hver torsdag kl. 1900 er det felles «obligatorisk» pause til kl. 1930. Det er alltid en pauseansvarlig som stiller med kaffe, kake og brus til pausen. Pausebua ble bygget høsten 2006 og et ett eget bygg på ca. 25kvm. Den har vært under konstant oppgradering og fremstår i dag som et velholdt lite bygg med kjøkkeninnredning, whiteboard for regattatrening, lerret for projektor, nytt gulv og nymalte vegger.

2006-155

Pausebua under bygging høsten 2006

_DSC0138

Folksomt i pausebua, men på ingen måte uvanlig

Seilteori
Høsten 2014 satt vi i gang med teorikvelder annenhver torsdag. Vi begrenser undervisningen til ca. 30 min, men interessen blant medlemmene synes å være stor og aktiviteten vil fortsette. Undervisningen har stort sett gått på rundgang i miljøet

_DSC0139
Inge Roppen underviser i regler ved start og kryss

Ukentlige samlinger
Torsdagen er BB11 gruppas samlingsdag sommer som vinter. Ideen er å ha en fast dag hele året som kan settes av til seiling, båtinteresse og sosialt samvær. Torsdagssamlingene starter umiddelbart etter båtopptak i september og går uavbrutt frem til sjøsetting i mai. Vi samles fra kl. 1800 til småprat og båtpuss, tar en felles pause med kaffe og kake kl. 1900, og en halv time med seilteori annenhver torsdag fra kl. 1930. Resten av kvelden brukes så til restaurering, vedlikehold og småprat.

DSC_0151

Rune Speikland har pusset ned hele skroget på sin BB11, og er klar for lakking

_DSC0060

Arild de Lange Nilsen om bord i N-22 som nå har fått nye spant og ny bordgang mot dekket

_DSC0132

Tore Buer Christensen klargjør N-326 for stoffing

_DSC0155

Inge Roppen med nylakket båt og klar for pyntestripe