Meny ASF

Dagsorden årsmøte (sesongen 2005)

Kategori: Årsmøte av den 15. January 2006 0 Comments

Foreningens medlemmer inviteres herved til Årsmøte for sesongen 2005.

Vedlagt er dagsorden for årsmøtet

ARENDALS SEILFORENING

ÅRSMØTE for 2005

Torsdag 2. februar 2006 Kl. 1800

Maritime Hotel, Arendal

 

DAGSORDEN:

 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4.  Valg av to personer til å undertegne protokollen.
 5. Valg av to personer til tellekorps
 6. Åpning av møtet
 7. Årsberetning 2005 v/leder
 8. Utdeling av gratulasjoner til Seilerene (NM medaljører)
 9. Regnskap 2005
  – Revisjonsrapport
  – Årsmøte frigjør Styret for ansvar vedrørende regnskapet
 10. Saker til behandling, innkommende saker
  – ASF logo. Styret foreslår at ASF “fiffer” opp nåværende logo. Flagget og fargene videreføres, men teksten Arendals Seilforening stiftet 1878 settes inn. Styret utarbeider et forslag til et mer “tidsriktig” design med et enkelt, markert og tiltalende merke for ASF. Forslag til oppdatert logo, legges ut til avstemming blandt ASF medlemmer 2006, på internett. Det settes av inntil 10 000kr på budsjettet 2006 til dette formål.
  – Revisjon av reglene for reisestøtte: Det kan synest som om utgiftene til deltagelse på spesiellt internasjonale regatter øker. ASF bør derfor revidere reglene for reisestøtte slik at regelene er forutsigbare og rettferdige. Forslag til ny regler for tildeling av reisestøtte er vedlagt.
  – Loggen. Styret foreslår at Loggen legges ned. Våre internettsider blir hovedinformasjonskanal til medlemmene. Styret skal utarbeide og sende ut et enkelt informasjonsskriv til medlemmene før sesongen, inneholdende kontaktdetaljer, terminlister og annen viktig informasjon for sesongen.
  – Utbedring av brygger og slipper seilerhytta. Brettgruppa foreslår at inntil 100 000 kr settes av til å anlegge brygger, plattinger og slipper for brett og joller, bak toalettbygningen på Brattholmen. Styret pålegges å søke om tilskudd fra tippemidler, lokale fond etc.
  – Behandling av Handlingsplan 2005 -2010. Endringer til nåværende handlingsplan. Årsmøtet pålegger styret å arbeide aktivt videre med landbasert seilsports anlegg. ASF skal ikke ensidig fokusere på Hove, men i samarbeid med kommunen søke å finne alternative og egnede lokaliseringer.
 11. Fastsettelse av kontingenter
 12.  Budsjett 2006
 13.  Valgkomiteens innstilling
 14. Valg
  – Ny valgkomitee
 15. Avslutning
  -Lederen takker
  – Utdeling av blomster

 

ÅRSMIDDAG 20.30

 

 

Skriv en kommentar