Meny ASF

Dagsorden og sakspapirer til årsmøte 8. februar 2007

Kategori: Årsmøte av den 7. February 2007 0 Comments

Husk årsmøtet Torsdag 8. februar kl 18:00, Maritime Hotell, Arendal.

Vedlagt er dagsorden og alle sakspapier for årsmøtet.

ÅRSMØTE for 2006

Torsdag 8. februar 2007 Kl. 1800

Maritime Hotel, Arendal

DAGSORDEN:

 1. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen.
 5. Valg av to personer til tellekorps
 6. Åpning av møtet
 7. Årsberetning 2006 v/leder
  Gjennomgang av aktivitetsplan 2007 v/nestleder
 8. Utdeling av gratulasjoner til Seilerene
 9. Regnskap 2006
  Revisjonsrapport
  Årsmøte frigjør Styret for ansvar vedrørende regnskapet
 10.  Saker til behandling – ingen saker
 11.  Fastsettelse av kontingenter
 12.  Budsjett 2007
 13.  Valgkomiteens innstilling
 14.  Valg
 15.  Valg av representanter til Seilting
  Ny valgkomitee
  Lederen takker
  Utdeling av blomster
 16. Avslutning

Sakspapirer

ÅRSMIDDAG 2030

 

Skriv en kommentar