Meny ASF

Stor Takk

Kategori: 2008 NC2, Administrasjon av den 6. mai 2008 0 Comments

Jeg vil med dette rette en stor takk til alle som har vært med å arrangere det som av mange ble beskrevet som den beste NorgesCup for joller og Rankingregatta for brett som har vært i løpet av de siste årene.

Mange har brukt mye til og energi og bidratt til at dette ble et fantastisk arrangement. Klubbens mange medlemmer med mye kompetanse og erfaring har bidratt til at de skjærene i sjøen som vi møtte under veis, ble passert med god margin.

Jeg vil også takke mannskapene fra Kristiansand, Lillesand og Grimstad som stilte opp, og med kunnskap og kompetanse gorde sitt til at vi fikk dette arrangementet vel i hav.

Til sist en takk til dommerne som er kommet fra forskjellige klubber, og bidratt godt til at disse seilasene ble trygge og retferdige.

mvh
Finn Thorkildsen
Leder Arendals Seilforening

 

Skriv en kommentar