Meny ASF

Påmelding / Entry

Kategori: APL Race Week 2009 - JNoM av den 18. April 2009 0 Comments

Påmelding via nasjonal klasseklubb senest innen 16. juni 2009. 

For spørsmål ta kontakt med din lokale klasseklubb.

 

 

Entry to be made by the national class associations no later than June 16th 2009.

Sailors have to contact their respective class assocations in case of questions.

 

Registrering

 

Registration

Den nasjonale klasseklubb bes sende epost til info@jnom2009.no med følgende informsasjon:
 – svar epostadresse
 – navn på klasseklubb
 – kontaktperson

Klasseklubben vil få tilsendt skjema til oppgitt epostadresse for utfylling av informasjon om seilerne og laget. Utfyllende informasjon vil bli lagt ved skjemaet.

 

The national class associations are requested to send an email to info@jnom2009.no with the following information:
 – reply mail adress
 – name of the class organisation
 – contact person

The class association will then get a form to fill out with information about the sailors and the team. Some additional information will be attached to the form.

Skriv en kommentar