Meny ASF

Papirer til årsmøte 26.02.2013

Kategori: Årsmøte av den 12. February 2013

Agenda:

1. Godkjenning og innkalling av dagsorden.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av referent.
4. Valg av to personer til å undertegne protokollen.
5. Valg av to personer til tellekorps.
6. Åpning av møte.
7. Årsberetning 2012.
8. Utdeling av gratulasjoner til seilerne.
9. Regnskapet for 2012.
10. Budsjett 2013.
11. Revisjonsrapport.
12. Endring av Lover for ASF iht. krav fra Norges Idrettsforbund.
13. Saker til behandling.
14. Informasjon ang. landbasert Seilanlegg.
15. Valgkomiteens innstilling.
16. Valg
17. Leder takker
18. Utdeling av blomster.
19. Avslutning

Årsmøtepapirer:
Årsrapport ASF
Årsrapport BB11
Årsrapport hyttekomiteen
(Årsrapport Juniorgruppa)
Årsrapport Solinggruppa
Årsrapport Tur og hav

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.