Meny ASF

Dagsorden og sakspapirer til årsmøtet torsdag 18. februar

Kategori: Årsmøte av den 11. februar 2016

Årsmøtet for Arendals Seilforening, med påfølgende torskemiddag, avholdes torsdag 18. februar kl. 18.00 i Havnegården (kantina), Kystveien 14.  Følgende saker vil bli behandlet på årsmøtet:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede
 2. Godkjennelse av innkallelse, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å underskrive protokollen, 2 personer til tellekorps
 4. Årsmelding 2015, inkludert årsmeldinger fra undergruppene
  (BB11, Jolle, Tur og Hav, Seilerhytta, Seiling for alle)
 5. Behandle foreningens regnskap for 2015, i revidert stand
 6. Behandle forslag og saker
  6.1 Ny lov for ASF
  6.2 Økonomireglement
  6.3 Måldokument
  6.4 Seilsportligaen
  6.5 Søknad til Gjensidigestiftelsen (ForslagSøknadInnstilling)
  6.6 Søknad fra BB11 om utvidelse av Pausebu (Søknad og innstilling)
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta foreningens budsjett
 9. Behandle foreningens organisasjonsplan
 10. Valg
 11. Avslutning (Utdeling av blomster, leder takker)

Årsmøtemiddag kl 20.30. Pris kr 300,- pr kuvert inkl. en enhet mineralvann, øl eller glass rødvin. Betales ved oppmøte. Fyll ut skjema under for påmelding til torskemiddagen!

Påmeldte til torskemiddag

Påmeldingsfristen er gått ut!

 

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.