Meny ASF

Gard tildeler ASF 15.000 kr for deltakelse på strandryddedagen

Kategori: Administrasjon, Jolle & Brett av den 7. September 2017

Forsikringsselskapet Gard donerer 15.000 kroner til Arendals Seilforening for at vi deltar på den internasjonale strandryddedagen, lørdag 16. september. Gard har begrunnet sin tildeling med at seilforeningen involverer et stort antall unge i ulik alder og fra ulike skoler i distriktet, samt at seilforeningen viser at de har en bevisst holdning og ønsker om bidra til et renere hav.

Arendals Seilforening har som overordna visjon og motto «å skape seilglede». Gjennom lek, læring og mestring ønsker foreningen å etablere gode holdninger rundt det å være på, i og ved vannet. Vi blir stadig oftere minnet om menneskeskapte klimaendringer, overforbruk av ressurser og at forsøpling nå reelt truer planetens økosystemer. For seilforeningen er det nærliggende å fokusere på havet, på havstrømmer og vind, og at havet er en viktig ressurs som må forvaltes riktig.  Arendals Seilforening ønsker å vise at vi er opptatt av miljø, og at vi tar forsøpling av havet på alvor. Dette er en fin anledning til å vise samfunnsansvar, og at vi kan være gode forbilder for andre.

Arendals Seilforeningen har ca 30 aktive unge seilere fordelt på flere av våre ulke undergrupper.  Vi har forpliktet seg til å stille med 20 unge seilere for rydding av ei strand fra kl 10 – 12 lørdag 16. september. Arbeidet vil bli ledet av Gard. Gard har også invitert oss fredag 15. september kl 14 for å gi oss informasjon om problemet med marin forsøpling og litt praktisk informasjon om strandryddedagen. 

Søknaden ble fremmet av Gard-ansatt Tor Dahl på vegne av Arendals Seilforening. Vi takker for donasjonen og ser frem til å kunne bidra!

Fredag 15. september kl 14 hos Gard i Varmekroken, Kittelsbuktveien 31
Gard har også invitert oss fredag for å gi oss informasjon om problemet med marin forsøpling og litt praktisk informasjon om strandryddedagen. Her vil det bli foredrag med CEO i Gard, Rolf Thore Roppestad, og Roger Ehnebom fra Våre Strender.

Lørdag 16. september kl 10-12, oppmøte ved cafeen på Hove camping 
På lørdag vil strandryddingen foregå fra klokken 10.00 – 12.00. Gard har valgt ut følgende lokaliteter for strandryddingen: Valøene, Hove, Mærdø og Tromlingene. Av hensyn til Hove Max arrangementet foreslår Gard at ASF plukker opp plast på Tromlingene. Dette vil bli nærmere forklart til fredag. Det blir oppmøte på Skarestrand (parkeringsplassen i enden av fv 195). Alice, Thøger og Victoria vil være der fra 0945. Det vil være mulig å sitte på i seilforeningens følgebåt ut til Hove. Avgang fra Rådhusbrygga kl 09.20, Kolbjørnsvik kl 09.25 og Revesand kl 09.30. Ta med vest, gode sko, hansker, drikkevann, solkrem og godt humør!

Spørsmål kan rettes til Johan Nyland, mobil 41444049.

 

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.