Meny ASF

Dagsorden og sakspapirer til årsmøtet onsdag 14. mars 2018

Kategori: Årsmøte av den 6. March 2018

Arendals Seilforening innkaller til årsmøte  onsdag 14. mars kl. 19.00  i Havnegården (kantina), Kystveien 14.

 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 3. februar.

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Arendals Seilforening:

Styret ønsker foreningens medlemmer velkommen!

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent og tellekorps

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

            Årsberetning: Jollegruppa, Tur og Hav, Seiling for alle, Maritim Mestring, BB11 og seilerhytta.

            Aktivitetsrapport APL.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Revisors beretning

            Vedlegg eiendeler: Jollegruppa, BB11, Seiling for alle og Brattholmen

Sak 10: Behandle forslag og saker

               10.1      Forslag til endring i økonomireglement.              

               10.2     Utbedring av flytebrygge på Brattholmen            

               10.3     Samarbeidsavtale med Maritim, samtykke til utlevering av medlemslister

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

               Johan Nyland redegjør for min idrett

Se vedlegg for sak 11 og 12

Sak 12: Fastsette treningsavgift og avgift for leie av joller og brett.

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett.   Oversikt budsjett avdeling

Sak 14: Info om Seilsportligaen, Skagen Race og Apl Race week fra styret.

Sak 15: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 16: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Sak 17: Foreta følgende valg:

Valgkomiteens innstilling til styret i ASF 2018

17.1              Styreleder:           Morten Knudsen (1 år)

17.2              Nestleder:            Ole Richard Mortensen (2 år)

17.3              Øvrige styremedlemmer:    Bjørn Fossestøl (sittende 2. år)

                                                                Anne Kjøge (sittende 2. år)

                                                                Siri Vevstad (2 år)

17.4              Varamedlemmer:                Anders Aanonsen (1 år)

                                                                Eivind Feragen (1 år)                        

17.5              Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 15.

17.6              Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Styret har følgende innstilling til ny valgkomite:

17.7              Leder av valgkomiteen:       Inge Roppen

17.8              Øvrige to medlemmer av valgkomiteen:     Jan Krøger og Eivind Berg

17.9              Varamedlem til valgkomiteen:      Einar Frodesen

 

Med vennlig hilsen
styret i Arendals Seilforening

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.