Meny ASF

Årsmøte jollegruppa

Kategori: Årsmøte, Jolle & Brett av den 18. March 2020

Årsmøte for jollegruppa arrangeres elektronisk onsdag 18. mars kl 20.00.

For påkobling via telefon:
Ring +47 21 40 20 73 og oppgi konferanse-ID: 946 498 261#

En kan også delta via Microsoft Teams

Forslag til dagsorden:

 1. Årsrapport for 2019
 2. Terminliste for 2020
 3. Regnskap 2019 / Budsjettbehov 2020
 4. Valg av leder for jollegruppe
  Innstilling: Kim Jarno-Kristiansen
 5. Valg av øvrige medlemmer i jollestyret
  Innstilling:
  – Carsten Hopstock
  – Jarle Stokke-Olsen
  – Pelle Aslak Boye

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.