Meny ASF

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte onsdag 18.03.2020

Kategori: Årsmøte av den 11. March 2020

Styret viser til innkallingen og ønsker foreningens medlemmer velkommen til årsmøte onsdag 18.03.2020 kl 18.00.

Oppmøte: Havnegården, Kystveien 14, ved hovedinngangen kl 17.50 eller kantineinngangen opp tribuneanlegget mot sjøen.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Innstilling: Aslak Heim Pedersen
Sak 6: Velge referent og tellekorps
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle seilforeningens årsberetning,
herunder eventuelle gruppeårsmeldinger: 
Jollegruppa ; BB11 ; Maritim Mestring; Seiling for alle ; Tur & Hav ; Hyttekomiteen
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (revisjonsberetning)
Sak 10: Behandle styrets Strategiplan 2020-2025
Sak 11: Behandle innkommende forslag og saker
A Forslag fra BB11 (følgebrev) – Alternativ Strategiplan
B Forslag fra Maritim Mestring
1) Forslag til endring i Strategiplanens punkt «Rekruttering»
2) Forslag til føring for Styret ifbm. utarbeidelse av Handlingsplan
3) Forslag til retningslinjer for disponering av sponsormidler for prosjekter/undergrupper
C Forslag fra Styret
Endring av valgkomiteen
Sak 12: Fastsette medlemskontingent og avgifter
Sak 13: Vedta seilforeningens budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Sak 16: Foreta følgende valg: se Innstilling / Rapport fra valgkomiteen
16.1 Styreleder
Innstilling: NN se Innstilling / Rapport fra valgkomiteen
16.2 Nestleder
Innstilling: NN se Innstilling / Rapport fra valgkomiteen
16.3 Øvrige styremedlemmer
Innstilling nye medlemmer: NN se Innstilling / Rapport fra valgkomiteen
16.4 Varamedlemmer
Innstilling: NN se Innstilling / Rapport fra valgkomiteen
16.5 Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 13.
Undergrupper 2020:
 – Jollegruppa, leder: Kim Jarno-Kristiansen
 – Tur & Hav, leder: Jørn Vevstad
 – Maritim Mestring, leder: Eilert Vierli
 – Seiling For Alle, leder: Terje Tønnesen
 – BB11, leder: Anett Eidesund
 – Hyttekomiteen, leder: Jan Krøger
16.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
16.7 Leder av valgkomiteen
Innstilling: NN
16.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
Innstilling: NN
16.9 Varamedlem til valgkomiteen
Innstilling: NN

 

Med vennlig hilsen
styret i Arendals Seilforening

 

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.