Meny ASF

Innkalling til årsmøte i Arendals Seilforening 15. mars kl 18

Kategori: Årsmøte av den 15. February 2021

Det avholdes årsmøte i Arendals Seilforening mandag 15. mars kl 18:00. På grunn av koronasituasjonen vil årsmøtet i år bli gjennomført digitalt på Teams. For å kunne delta må du være pålogget PC som personlig bruker, slik at du er identifiserbar ifbm. avstemming.

Det digitale årsmøtet vil behandle vanlige årsmøtesaker. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest innen fredag 05.03.2020.

Endelig saksliste vil bli publisert på hjemmesiden til Arendals Seilforening senest en uke før årsmøtet.

Alle er velkommen til å delta på årsmøtet til Arendals Seilforening, men for å ha stemmerett må du ha vært medlem av seilforeningen i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1).

Trykk på linken under for å delta på årsmøtet. Deretter må du velge “Last ned Windows-appen” eller “Åpne Teams-appen” dersom du har denne. (Velger du “Fortsett i denne nettleseren” uten nedlastning eller intallasjon vil du ikke kunne delta på avtemmingen.

Klikk her for å bli med i møtet

Vi håper at så mange som mulig har mulighet til å delta.
Velkommen til årsmøte!

Med hilsen
Styret i Arendals Seilforening

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.