Meny ASF

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte mandag 2. mai kl 18

Kategori: Årsmøte av den 29. april 2022

Tid og sted: Kystlaget, Kystveien 118B (Havstad) kl 18:00

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Innstilling: Ole Richard Mortensen
Sak 6: Velge referent og tellekorps
Innstilling referent: Geir Skjæveland – Tellekorps: (Velges på årsmøtet)
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
(Velges på årsmøtet)
Sak 8: Behandle seilforeningens årsberetning,
herunder eventuelle gruppeårsmeldinger: 
Jollegruppa ; BB11 ; Maritim Mestring ; Tur & Hav ; Hyttekomiteen
Sak 9: Behandle foreningens regnskap i revidert stand (revisjonsberetning). Regnskapet er under revisjon. Revisjonsberetning legges fram på årsmøtet.
Sak 10: Behandle revisjon av Strategiplan for 2020-2025 
Styret har ingen forslag til endringer.
Sak 11: Behandle innkommende forslag og saker
A Forslag fra Aslak Heim Pedersen. Valg av kontrollkomité (Lovendring)
   
   
Sak 12: Fastsette medlemskontingent og avgifter
Sak 13: Vedta seilforeningens budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Sak 16: Foreta følgende valg.
Valgkomiteen legger fram sine forslag pkt. 16.1 til 16.4
16.1 Styreleder (1 år)
Innstilling: Lars Ola Tan Almås
16.2 Nestleder (1 år)
Innstilling: Einar Frodesen
16.3 Øvrige styremedlemmer (2 år)
Ikke på valg: Odd August Gilbo
Gjenvalg: Trude Eliassen 

Innstilling nytt medlem: Karine Holden Feragen
16.4 Varamedlemmer (1. år):
Gjenvalg: Kristoffer Lyngvi og Kristian Eimind 
16.5 Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14.
Undergrupper 2022:
 – Jollegruppa, leder: Lars Ola Tan Almås
 – Tur & Hav, leder: Jørn Vevstad
 – Maritim Mestring, leder: Eivind Berg
 – Seiling For Alle, leder: Terje Tønnesen
 – BB11, leder: Trude Eliassen
 – Hyttekomiteen, leder: Jan Krøger
16.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
16.7 Leder av valgkomiteen
Innstilling: Ole Richard Mortensen
16.8 Øvrige to medlemmer av valgkomitéen
Innstilling: Aslak Heim-Pedersen og Gro Gustavsen
16.9 Varamedlem til valgkomiteen
Innstilling: Trygve Sten Gustavsen
16.10 Medlemmer av kontrollkomitéen (2 år):
Innstilling: Jare Stokke-Olsen og Sigurd Pihl
16.11 Varamedlem av kontrollkomitéen (2 år):
Innstilling: Asta Ellingsen Stenhagen

Med vennlig hilsen
styret i Arendals Seilforening

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.