Meny ASF

Dagsorden og sakspapirer til årsmøtet torsdag 9. mars 2017

Arendals Seilforening innkaller til årsmøte  torsdag 9. mars kl. 18.00  i Havnegården (kantina), Kystveien 14.

Styret viser til innkalling til årsmøte av 22. januar. Torskemiddagen er dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte deltakere.

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Arendals Seilforening:

Styret ønsker foreningens medlemmer velkommen!

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent og tellekorps

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

            Arberetning: Jollegruppa, Tur og Hav, Seiling for alle, BB11 og seilerhytta. Oppsummering seilsportligaen.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Revisors beretning

            Vedlegg eiendeler: Jollegruppa, BB11, Seiling for alle og Brattholmen

Sak 10: Behandle forslag og saker

               10.1       Forslag til endring av foreningens lover. Se vedlegg                                            

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

               Johan Nyland redegjør for min idrett

Se vedlegg for sak 11 og 12

Sak 12: Fastsette treningsavgift og avgift for leie av joller og brett.

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Sak 16: Foreta følgende valg:

16.1              Styreleder

16.2              Nestleder

16.3              Øvrige styremedlemmer

16.4              Varamedlemmer

16.5              Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14.

16.6              Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har             representasjonsrett gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Styret har følgende forlag til ny valgkomite:

16.7              Leder av valgkomiteen:        Inge Roppen

16.8              Øvrige to medlemmer av valgkomiteen:    Jan Krøger og Eivind Berg

16.9              Varamedlem til valgkomiteen:       Einar Frodesen

 

Med vennlig hilsen
styret i Arendals Seilforening