Meny ASF

Innkalling til Årsmøte i ASF

Kategori: Årsmøte av den 12. February 2014

Arendals Seilforening innkaller til årsmåte med påfølgende torskemiddag onsdag 26. februar kl 18.00 i Gjestehavna på Tyholmen.  Pga. plassbegrensninger er det bindende påmelding til både årsmøtet og torskemiddagen til krustek(a)live.no eller sms til 404 03 830.  Saker til årsmøte må være styret i hende innen 19. februar.

Styret ønsker foreningens medlemmer vel møtt!

Årsmøtepapirer kan lastes ned fra linkene under.

Foreløpig saksliste:

 1. Godkjenning og innkalling av dagsorden.
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av referent.
 4. Valg av to personer til å undertegne protokollen.
 5. Valg av to personer til tellekorps.
 6. Åpning av møte.
 7. Årsberetning 2013.
 8. Utdeling av gratulasjoner til seilerne.
 9. Regnskapet for 2013.
 10. Budsjett 2014.
 11. Revisjonsrapport.
 12. «Seil for alle» Informasjon styringsgruppe
  (gave Gjensidigestiftelsen), mandat fra generalforsamlingen
 13. Informasjon ang. landbasert Seilanlegg
 14. Saker til behandling.
 15. Valgkomiteens innstilling.
 16. Valg
 17. Leder takker
 18. Utdeling av blomster.
 19. Avslutning

Årsmøtepapirer:
Årsrapport ASF
Årsrapport BB11
Årsrapport Hyttekomiteen
Årsrapport Juniorgruppa
Årsrapport Soling
Resultater Juniorseilere ASF

 

 

 

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.