Meny ASF

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte onsdag 13.03.2019

Kategori: Årsmøte av den 5. March 2019

Styret viser til innkallingen og ønsker foreningens medlemmer velkommen til årsmøte onsdag 13.03.2019 kl 18.00.

Oppmøte: Havnegården, Kystveien 14, ved hovedinngangen kl 17.50 eller kantineinngangen opp tribuneanlegget mot sjøen.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Innstilling: Aslak Heim Pedersen
Sak 6: Velge referent og tellekorps
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle seilforeningens årsberetning,
herunder eventuelle gruppeårsmeldinger: 
Jollegruppa ; BB11 ; Maritim Mestring; Seiling for alle ; Tur & Hav ; Hyttekomiteen
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (revisjonsberetning)
Sak 10: Behandle innkommende forslag og saker
10.1  
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og avgifter
Sak 12: Vedta seilforeningens budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Sak 15: Foreta følgende valg:
15.1 Styreleder
Innstilling: Ole Richard Mortensen (sittende for 2. år)
15.2 Nestleder
Innstilling: Aslak Heim Pedersen (2 år)
15.3 Øvrige styremedlemmer
Innstilling ny medlemmer: Bjørn Fossestøl (gjenvalg for 2 år), Anett Eidesund (2 år)
Sittende 2. år, ikke på valg: Siri Vevstad
15.4 Varamedlemmer
Innstilling: Kim Jarno-Kristiansen (1 år) og John Arne Johnsen (1 år)
15.5 Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 13.
Undergrupper 2019:
 – Jollegruppa, leder: Johan Nyland
 – Tur & Hav, leder : Feda Grebovic
 – Maritim Mestring, leder: Eilert Vieri
 – Seiling For Alle, leder: Terje Tønnesen
 – BB11, leder: Anett Eidesund
 – Hyttekomiteen, leder: Jan Krøger
15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
Innstilling: Ole Richard Mortensen og Anne Kjøge skal representere Arendals Seilforening på Seiltinget 2019
15.7 Leder av valgkomiteen
Innstilling: Anders Aanonsen
15.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
Innstilling: Jan Krøger og Eivind Feragen
15.9 Varamedlem til valgkomiteen
Innstilling: Trygve Gustavsen

 

Med vennlig hilsen
styret i Arendals Seilforening

 

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.