Meny ASF

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte – NB! Ny dato: 12. april

Kategori: Årsmøte av den 1. March 2021

Merk! Styret hadde møte 10. mars hvor det ble fattet følgende vedtak:

Styret i ASF beslutter, på grunn av coronasituasjonen og innførte smitteverntiltak i Arendal kommune, å utsette årsmøtet for ASF til mandag 12. april – 2021, kl 1800 (samme klokkeslett som sist)” (jf. innkallingen)

Årsmøte avvikles digitalt på Teams.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Innstilling: Aslak Heim-Pedersen
Sak 6: Velge referent og tellekorps
Innstilling referent: Geir Skjæveland – Tellekorps: (Velges på årsmøtet)
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
(Velges på årsmøtet)
Sak 8: Behandle seilforeningens årsberetning,
herunder eventuelle gruppeårsmeldinger: 
Jollegruppa ; BB11 ; Maritim Mestring ; Tur & Hav ; Hyttekomiteen
Sak 9: Behandle foreningens regnskap i revidert stand (revisjonsberetning). Regnskapet er under revisjon. Revisjonsberetning legges fram på årsmøtet.
Sak 10: Behandle revisjon av Strategiplan for 2020-2025 
Styret har ingen forslag til endringer.
Sak 11: Behandle innkommende forslag og saker
A Forslag fra Kristian Eimind angående regatta-avgift (følgebrev)
   
   
Sak 12: Fastsette medlemskontingent og avgifter
Sak 13: Vedta seilforeningens budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Sak 16: Foreta følgende valg.
Valgkomiteen legger fram sine forslag pkt. 16.1 til 16.4
16.1 Styreleder (1 år)
Innstilling: Kristoffer Andreas Lyngvi-Østerhus
16.2 Nestleder (1 år)
Innstilling: Einar Frodesen
16.3 Øvrige styremedlemmer (2 år)
Ikke på valg: Trude Eliassen og Geir Skjæveland 
Innstilling nye medlemmer: Odd August Gilbo
16.4 Varamedlemmer (1. år):
Innstilling: Gro Gustavsen og Kristian H. Eimind 
16.5 Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14.
Undergrupper 2021:
 – Jollegruppa, leder: Lars Ola Tan Almås
 – Tur & Hav, leder: Jørn Vevstad
 – Maritim Mestring, leder: Eilert Vierli
 – Seiling For Alle, leder: Terje Tønnesen
 – BB11, leder: Roger Haugen
 – Hyttekomiteen, leder: Jan Krøger
16.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
16.7 Leder av valgkomiteen
Innstilling: Ole Richard Mortensen
16.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
Innstilling: Aslak Heim-Pedersen og Eivind Feragen
16.9 Varamedlem til valgkomiteen
Innstilling: Siri Vevstad

Med vennlig hilsen
styret i Arendals Seilforening

 

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.