Meny ASF

Innkalling til ekstraordinært årsmøte tirsdag 28. juni kl 19.00

Kategori: Årsmøte av den 14. juni 2022

Sted: Kantina i Havnegården, Kystveien 14 (inngang fra trappene på sjøsiden). 

Iht. vedtak på årsmøtet mandag 2. mai innkalles det til ekstraordinært årmøte tirsdag 28. juni kl 19.00 for behandling av regnskapet for 2021 og budsjettet for 2022.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Innstilling: NN
Sak 6: Velge referent og tellekorps
Innstilling referent: NN – Tellekorps: (Velges på møtet)
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
(Velges på møtet)
Sak 8: Behandle foreningens regnskap for 2021 i revidert stand 
Sak 9: Vedta seilforeningens budsjett for 2022

Med vennlig hilsen
styret i Arendals Seilforening

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.