Meny ASF

Strålende oppslutning om seilkurs for voksne

Kategori: Maritim Mestring, Uncategorized av den 13. juni 2023

Seilkursene for voksne er nå avsluttet, og vi kan se tilbake på et svært vellykket og innholdsrikt kurs der alle kursdeltakerne har fått seilt veldig mye. Vi håper at alle kursdeltakerne har fått øynene opp for at seiling er en utfordrende og spennende aktivitet der du får vært ute i naturen samtidig som du lærer noe nytt og spennende, enten du vil være sammen med venner eller rett og slett seile en tur for å koble av.   

På kurset har vi vært igjennom alt fra båtknuter, fortøyning av båter, planlegging av tur, sjøvettregler, seiling på kryss, slør og lens, legge til ved en brygge samt mange andre ting som man best lærer når man er ute på vannet. Vi har til og med hatt nærkontakt med spekkhoggere. Et grunnleggende mål for kurset har vært at alle deltakerne etter endt kurs skal kunne klare å ta ut en båt fra en brygge og seile en tur på egenhånd. Det målet mener vi at alle deltakerne har nådd med god margin, og håper derfor at kurset har gott mersmak.

På kurset har det godt oppmøte med til sammen rundt 60 deltakere på mandager og tirsdager. Det har også vært nesten 30 instruktører som har delt på ansvaret for at kurset skulle bli så bra som mulig. Instruktørene kommer fra jollegruppa, BB11-gruppa, Tur og Hav og Maritim Mestring, som alle er undergrupper i Arendals seilforening.

Arendals seilforening har mange ulike tilbud hvis du har lyst til å fortsette med seiling, og vi håper at alle kursdeltakerne har lyst til å være med oss videre i en eller annen form, enten man har lyst til å seile regatta, eller man har lyst til å seile på tur.

Nedenfor er det en kort presentasjon av hva vi driver med i Arendals seilforening. Vi håper at du har hatt en fint kurs, og at du har lyst til å være med videre å seile i en eller annen form:

 

Invitasjon til Mix og Dame seiling sommer 2023

Litt om hvordan seilforeningen er organisert
Seilforeningen er av praktisk grunner delt opp i ulike undergrupper som har litt varierte aktiviteter til ulike trinn. For å gi en liten oversikt til dere som ikke kjenner foreningen så godt, så er det litt enkelt forklart nedenfor.

 

Disse undergruppene er:

  • Jolle: Driver med opplæring av barn og ungdom opp til 16 år, og seiler aktivt konkurranse
  • Brett: Driver med opplæring av barn og ungdom, samt har aktive voksne som seiler når det blåser (-:
  • BB11: Seiler regatta fast hver torsdag på byfjorden, og samles til felles vinteropplag hele vinteren på torsdager
  • Tur og Hav: Dette er foreningens eldste undergruppe og driver i hovedsak med regattaer på onsdager med Seilerhytta som utgangspunkt.
  • Maritim Mestring: Driver med Seilkurs for voksne fordelt på Mix-kurs og Damekurs, turseiling for Damer og turseiling Mix. Gruppen driver også med opplæring for ungdom, skoleseiling, turseiling med ungdom og har et samlet vinteropplag hvor man møtes fast en gang i uken for vedlikehold av Expressene.

Mer informasjon om disse undergruppene og Seilforeningen ellers, finner dere på ww.asf.no
Dersom dere er innafor angitt aldersgruppe, så er dere velkomne til å delta på alle seilforeningens aktiviteter, man trenger ikke å ha egen båt.


Takk til alle som har deltatt og bidratt
Til alle dere som har deltatt og bidratt til seilingen med Maritim Mestring, et stort takk. Med deltakere og involverte har vi vært nesten 140 seilere involvert de to siste sesongene, ca. 25 av disse har vært instruktører. Med dette har Arendals Seilforening vært den mest aktive foreningen i landet til å arrangere kurs for voksne, og den desidert største med dameseiling. Det er vi veldig glade for, så takk til alle dere som har gjort dette mulig.

 

Et stort apparat i sving før båtene ligger ved bryggen
Når vi er så heldige å kunne sette oss i en Express og seile, så har vi et stort apparat som har vedlikeholdt båtene gjennom hele vinteren og sommeren. Expressene står lagret innendørs sammen med BB11, samt båter fra tur og hav som er lagret utendørs ved Moland Havn på Salterød. Uten innsatsen til denne fantastiske gjengen, hadde ikke seilingen med Expresser i Maritim Mestring vært mulig, så en stor, stor takk til dere.

 

Hvilke tilbud har vi for deg som seiler i sommer
Interessen for seilkurs blant voksne har vært overveldende stor de to siste sesongene, og Seilforeningen har derav prøvd seg litt frem med ulike tilbud for å kunne følge opp denne store interessen. I år ønsker vi å tilby fast turseiling på mandager og tirsdager, samt at Expressene kan benyttes til regatta på onsdager etter nærmere avtale. Litt mer om hva disse tilbudene innebærer finner du mer om nedenfor, samt hva som må til for at vi skal kunne tilby denne aktiviteten.

 

Mix-seiling mandager
Mix Seilingen på mandager er en oppfølging av Mix-kurset som har vært arrangert våren 2023. Seilingen vil foregå fra kl 18-21, og invitasjon vil bli sendt ut på Spond. På mandager er damer og herrer velkomne, uansett om man har gått på Mix-kurs på mandager, eller rent Damekurs på tirsdager.

 

Dameseiling tirsdager
Dameseilingen foregår på tirsdager og er kun for damer. Her er alle damer som har lyst til å prøve seg på seiling velkomne, uavhengig av om du har gått på kurs, eller om du har vært med tidligere. Her er alle damer hjertelig velkommen.

 

Onsdagsregattaer med Express i Tur og Hav gruppen
På onsdager arrangerer undergruppen Tur og Hav sine regattaer. For å støtte opp om denne fine aktiviteten så låner vi ut Expressene til de som måtte ønske å seile regatta. Vi har også en egen Spond liste man kan tegne seg på. Ønsker du å være med på den listen send en melding på maritimmestring@asf.no

 

Fremmøte
Fremmøte vil som vanlig være på brygga i Kittelsbukt kl. 1800

 

Stor aktivitet gir oss mange nye utfordringer
Det er veldig gøy at det nå er så stor aktivitet med voksne som ønsker å seile, men det gir oss også noen utfordringer som forening, da vi gjerne vil tilby seiling, men også har litt for få erfarne rordamer og rormenn. Spesielt blant damene har vi tradisjonelt hatt få erfarne rordamer som kan stille som instruktører og ta ansvar for båter når vi har kurs og turseiling.

 

Vi må løse utfordringene sammen, nå er også du en del av Seilforeningen
Sommerstid er det ikke helt enkelt å vite hvor mange som melder seg på turseiling via Spond, og det er også vanskelig for mange å binde seg fast som rordame eller rormann for en hel sommer. På denne bakgrunn håper vi at alle kan ha en positiv holdning til at vi sammen prøver å løse disse utfordringene, og at vi sammen våger å ta steget fra å være mannskap, til å ta ansvar for en båt under seiling.

 

Vi inviterer til aktivitet via Spond
Vi kommer i sommer til å sende ut to typer Spond melding. En som kun går til alle rordamer og rormenn, og en som går til absolutt alle, både seilere, rordamer og rormenn. Spond melding til Rordamer og Rormenn vil gå ut et par dager før melding til alle seilere, dette så vi har en viss oversikt over om vi har nok folk som føler seg kompetente til å ta ut en båt på egenhånd. Til deg som er rordame eller rormann ber vi pent om at du svarer på begge invitasjonene, det hjelper oss veldig og gir en fin oversikt for alle deltakere.

 

Ta steget og prøv deg som rordame eller rormann, vi trenger deg.
Dersom du føler deg kompetent til å være rordame, eller rormann om bord i en båt, så gi oss gjerne en tilbakemelding på maritimmestring@asf.no , Vi trenger flere som kan ta ansvar. For å senke terskelen med å prøve seg som ansvarlig rordame eller rormann, vil vi også prøve ut å være til stede med en rib, som bemannes med en erfaren seiler som kan gi råd og vink om noe oppleves vanskelig under seilingen, eller noe skulle gå galt.

 

Hvor seiler vi
Seilingen vil i det alt vesentlige foregå i området Kittelsbukt, byfjorden, Trommøysund, Galtesund og området rundt Seilerhytta på Revesandsfjorden.

 

Hvor mange kan være med
For å unngå at det blir for mange om bord i båtene vil det være en maks påmelding på 30 stk. per kveld. Så ønsker du å seile, vær rask med å svare på Spond for å sikre deg en plass. Har du ikke svart på Spond og stiller på brygga, så kan du risikere at alle plasser er fulle, det må vi unngå (-:

 

Hjertelig velkommen
Med dette ønsker vi dere alle hjertelig velkomne, og håper dere får mange fine opplevelser på sjøen med Arendals Seilforening i 2023


Vennlig hilsen

Leder

Maritim Mestring
Arendals Seilforening

Eivind Berg

Tags: ,

Denne saken er ikke åpen for kommentarer.